REFERAT FRA ÅRSMØTET

Det finner du under "Informasjon", eller du kan trykke her


TOMT FOR DIESEL

På grunn av etablering av nytt dieselanlegg, er det gamle anlegget tømt for diesel. Det vil føst bli mulig å tanke diesel når det nye anlegget er ferdig og fylt opp.  Vi kommer tilbake med mer informajon når vi vet litt mer om fremdriften.


FORTØYNINGER


For at det ikke skal skje unødvendig skade på båt eller anlegg, ønsker vi å minne våre medlemmer om punkt 1 i havnereglementet med "forsvarlig fortøyning".