ENDELIG - DIESELANLEGGET ER PÅ PLASS IGJEN


Etter en periode med prosjektering og anleggsarbeid, er endelig anlegget ferdig. De gamle kortene kan desverre ikke benyttes, men derimot kan dere nå benytte både debet- og kredittkort.

MERK at anlegget sperrer for tanking dersom det går for lang tid fra dere har slått inn kode og terminalen gir dere klarsignal til å starte tanking - til dere faktisk starter tankingen. Dersom dette tilfellet inntreffer, er det ingen krise. Start forfra - inn med kort, kode og start tanking.

Håper alle benytter seg av anlegget slik at vi får omsetning på diesel og kan forhandle oss frem til gode priser til foreningens medlemmer og besøkende.