Årsmøte TSBF


Det ble gjennomført som planlagt. Referat fra årsmøtet vil bli publisert på våre hjemmesider og sendt til våre medlemmer så snart det er godkjent og signert.


Helsing
Styret i TSBF.