Årsmøte TSBF


Det ble gjennomført som planlagt. Referat fra årsmøtet er publisert under informasjon, sammen med vedtekter og havnereglement.

Havnereglementet ble endret på årsmøtet, og vil bli oppdatert så snart det lar seg gjøre.

Endringen som ble vedtatt av årsmøtet er maks båtlengde på 12 meter, samt at båtens lengde ikke kan overstige uteriggerens lengde med mer enn 20%.


Helsing
Styret i TSBF.